ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
14 มิถุนายน 2565 กิจกรรมโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
วันที่ 16 มิถุนายน 2565   08:00 -   08:00

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกับ กศน.ตำบลปากคลองบางปลากด

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ 

ส่งเสริมการอ่านกลุ่มนักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป

แนะนำหนังสือ AR book (Augmented Reality) สื่อการอ่านโดยใช้เทคโนโลยี

ผสมผสานระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนช่วยให้การอ่านสนุกน่าสนใจขึ้น

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ กศน.ตำบลปากคลองบางปลากด

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...