ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
17 มิถุนายน 2565 กิจกรรมโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่(กัญชา กัญชง)
วันที่ 19 มิถุนายน 2565   08:00 -   08:00

วันที่ 17 มิถุนายน 2565นางสาวนันท์นภัสร์  ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์

มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา กล่ำแสง บรรณารักษ์จัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง กัญชากัญชง  เช่นกิจกรรม Q&A หลังปลดล็อก “กัญชา” คุณได้อะไร อะไรทำได้ ทำไม่ได้

พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเสริมความรู้ และทดสอบความเข้าใจทำแบบทดสอบพร้อมมอบเกียรติบัตรออนไลน์

เรื่อง กัญชา กัญชงเพื่อการศึกษาเบื้องต้น ณ กศน.ตำบลบ้านคลองสวน วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...