ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแฮดลงพื้นที่จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับ กศน.ตำบลหนองแซง
วันที่ 8 มิถุนายน 2565   08:00 -   08:00
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแฮดลงพื้นที่จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับ กศน.ตำบลหนองแซง เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
และรับสมัครสมาชิกห้องสมุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พร้อมมอบสื่อและหนังสือไว้ให้บริการนักศึกษา ณ กศน. ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...