ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีการศึกษา2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพิสัณฑ์ปิ่นมาส สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565   09:00 - 23 พฤศจิกายน 2565   17:00
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีการศึกษา2566
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพิสัณฑ์ปิ่นมาส สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...