ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
 หน้าหลัก
 บทความ
 เผยแพร่สื่อ
 ผู้จัดทำ
 กลุ่ม Blog
 
  บทความ / การตวงยาสำคัญอย่างไร ?
การตวงยาสำคัญอย่างไร ?

         การทานยาน้ำมักต้องใช้การตวงวัดปริมาณ เพื่อให้พอดีต่อการรักษาในแต่ละครั้ง บางชนิดให้ใช้ช้อนชา บางชนิดให้ใช้ช้อนโต๊ะ ปริมาณเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไร? วันนี้มีคำอธิบายมาบอกกัน....

          หน่วยตวงยาที่พบเห็น ได้บ่อยคือ 1 ช้อนชา มาตรฐาน เท่ากับ 5 ซีซี หรือ 5 มิลลิลิตร และ 1 ช้อนโต๊ะมาตรฐาน เท่ากับ 15 ซีซี หรือ 15 มิลลิลิตร โดยช้อนโต๊ะหรือช้อนชาที่ใช้ตวงยาควรเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับยา หรือได้รับจากสถานพยาบาลหรือร้านขายยาเท่านั้น

            1 ช้อนชา = 5 ซีซี ให้ตวงยาให้เต็มขอบบนของช้อนชามาตรฐานพอดี
            3/4 ช้อนชา = 3.75 ซีซี ให้ตวงยาเลยขีดกลางของช้อนชามาตรฐานขึ้นมาจนเกือบเต็มแต่ไม่เต็มช้อน
             1/2 ช้อนชา = 2.5 ซีซี ให้ตวงยาแค่ขีดกลางของช้อนชามาตรฐานพอดี
            1/3 ช้อนชา = ประมาณ 1.7 ซีซี ให้ตวงยาต่ำกว่าขีดกลางของช้อนชามาตรฐานเล็กน้อย
            1/4 ช้อนชา = ประมาณ 1.25 ซีซี ให้ตวงยาต่ำกว่าขีดกลางของช้อนชามาตรฐานครึ่งหนึ่ง

          *** ช้อนโต๊ะสำหรับทานอาหาร หรือช้อนโต๊ะสำหรับชงกาแฟไม่ควรจะนำมาใช้ป้อนยา เนื่องจากช้อนแต่ละอันจะมีขนาดไม่เท่ากัน ในบางครั้งช้อนกาแฟที่เราใช้ชงกาแฟกันนั้นมีขนาดเล็ก เท่ากับแค่ครึ่งช้อนชามาตรฐาน หรือมีขนาดใหญ่เท่ากับ 2 ช้อนชามาตรฐานซึ่งจะมีผลทำให้ลูกน้อยของคุณอาจได้รับยาน้อยเกินไปทำให้รักษาโรคไม่หาย หรือ อาจได้รับยาเกินขนาดได้และเกิดอันตรายได้ ดังนั้นแล้วช้อนโต๊ะหรือช้อนชาที่ใช้ตวงยาควรใช้อุปก รณ์ที่ติดมากับยา หรือได้รับจากสถานพยาบาลหรือร้านยาเท่านั้น
 


 

  
 
 ร่วมแสดงความคิดเห็น
 ความคิดเห็น :
 รหัสยืนยัน :
53585
 
 ผู้แสดงความคิดเห็น :