ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สื่อ
สินค้าโอทอปตำบลสนามแจง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ที่ประดิษฐ์มีหลายชนิดสามารถดัดแปลงเป็นดอกกล้วยไม้ ดอกมะลิ ต้นบอนไซ นาฬิกาตั้งโต๊ะ ตุ๊กตา และสามารถดัดแปลงการ นำไปใช้ประโยชน์ ได้ แล้วแต่การนำไปใช้ประโยชน์ (OTOP)


สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง
ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 

วัตถุดิบที่ใช้
ดิน สีน้ำมัน แม่พิมพ์ เหล็กคลึง ดับเบล เครื่องรีดดิน ก้านสำเร็จ กระถาง

สถานที่จำหน่าย 
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินหอม
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 บ้านท่าตะโก ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.สระบุรี 
ติดต่อ : นางพะเยาว์ แสงบุญส่ง
โทร :036-628365 
e-mail : cdlob@lopburi.go.th

รายการสื่อ 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ที่ประดิษฐ์มีหลายชนิดสามารถดัดแปลงเป็นดอกกล้วยไม้ ดอกมะลิ ต้นบอนไซ นาฬิกาตั้งโต๊ะ ตุ๊กตา และสามารถดัดแปลงการ นำไปใช้ประโยชน์ ได้ แล้วแต่การนำไปใช้ประโยชน์ (OTOP) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 วัตถุดิบที่ใช้ ดิน สีน้ำมัน แม่พิมพ์ เหล็กคลึง ดับเบล เครื่องรีดดิน ก้านสำเร็จ กระถาง สถานที่จำหน่าย กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินหอม เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 บ้านท่าตะโก ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.สระบุรี ติดต่อ : นางพะเยาว์ แสงบุญส่ง โทร :036-628365 e-mail : cdlob@lopburi.go.th
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...