ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สื่อ
สินค้าโอทอปตำบลบ้านหมี่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ดินปั้น ดอกแวนด้าฟ้ามุ่ย ใช้ดินญี่ปุ่น หญ้าแห้ง ขอนไม้(OTOP)

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้า เครื่องแต่งกาย
ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 

วัตถุดิบที่ใช้
ดินปั้น

สถานที่จำหน่าย 
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
17 ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 
ติดต่อ : นาย สำราญ แสงกิ่ง
โทร : 09 517 4780, 036 471 310

รายการสื่อ 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ดินปั้น ดอกแวนด้าฟ้ามุ่ย ใช้ดินญี่ปุ่น หญ้าแห้ง ขอนไม้(OTOP) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้า เครื่องแต่งกาย ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 วัตถุดิบที่ใช้ ดินปั้น สถานที่จำหน่าย กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 17 ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : นาย สำราญ แสงกิ่ง โทร : 09 517 4780, 036 471 310
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...