ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สื่อ
สินค้าโอทอปตำบลมหาสอน

ผลิตภัณฑ์ (Product) ตระกร้าหวาย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุท้องถิ่นหาได้ง่ายราคาไม่แพงและสวยงาม โดยมีการจักสานหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะตะกร้าแบบกลม แบบเหลี่ยม แล้วเล่นลวดลายให้ดูสวยงาม(OTOP)

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง
ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 


วัตถุดิบที่ใช้
หวาย

สถานที่จำหน่าย 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสอน
27 หมู่ 5 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 
ติดต่อ : คุณชลอ ทนทองคำ, คุณรุจี ตันวิพัฒน์
โทร : 036 644227, 036 644108, 08 1947 3813

หมายเหตุ 
ราคาของสินค้าจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการจักสาน และลวดลายที่ทำขึ้นมา
รายการสื่อ 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ตระกร้าหวาย รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุท้องถิ่นหาได้ง่ายราคาไม่แพงและสวยงาม โดยมีการจักสานหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะตะกร้าแบบกลม แบบเหลี่ยม แล้วเล่นลวดลายให้ดูสวยงาม(OTOP) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 วัตถุดิบที่ใช้ หวาย สถานที่จำหน่าย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสอน 27 หมู่ 5 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : คุณชลอ ทนทองคำ, คุณรุจี ตันวิพัฒน์ โทร : 036 644227, 036 644108, 08 1947 3813 หมายเหตุ ราคาของสินค้าจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการจักสาน และลวดลายที่ทำขึ้นมา
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...