ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สื่อ
สินค้าโอทอปตำบลชอนม่วง

ผลิตภัณฑ์ (Product) นมสดพาสเจอร์ไรส์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
นมสดพาสเจอร์ไรส์ ตรา "แดรี่ส์ฟาร์ม"(OTOP)(Coop)

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม
ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 

วัตถุดิบที่ใช้
น้ำนมสด

สถานที่จำหน่าย 
กลุ่มเกษตรกรโคนมบ้านหมี่
89 หมู่ 6 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 
ติดต่อ : สัตวแพทย์พุลวุฒิ รัตนธำรง
โทร : 036 451939

รายการสื่อ 

ผลิตภัณฑ์ (Product) นมสดพาสเจอร์ไรส์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ นมสดพาสเจอร์ไรส์ ตรา "แดรี่ส์ฟาร์ม"(OTOP)(Coop) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 วัตถุดิบที่ใช้ น้ำนมสด สถานที่จำหน่าย กลุ่มเกษตรกรโคนมบ้านหมี่ 89 หมู่ 6 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : สัตวแพทย์พุลวุฒิ รัตนธำรง โทร : 036 451939
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...