ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สื่อ
สินค้าโอทอปตำบลหนองทราขาว

ผลิตภัณฑ์ (Product) น้ำปลาแท้ตราปลาทรายขาว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นน้ำปลาผลิตจากปลาสร้อย 67% เกลือ 27% อื่น ๆ 6% จดทะเบียน อย. ลบ.ฉผนป 1/2542 ปริมาณสุทธิ์ 750 ลูกบาศก์เซนติเมตร(OTOP)

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 


สถานที่จำหน่าย 
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านสระเตยใหญ่
133 หมู่ 4 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ติดต่อ : นางสวงค์ สุรธนาสุรีย์
โทร : 09 5201506

หมายเหตุ 
- ภาพจากการถ่ายทำที่จังหวัดลพบุรี (11/11/46)
- ปริมาณการผลิต 300 - 500 ขวด/เดือน

รายการสื่อ 

ผลิตภัณฑ์ (Product) น้ำปลาแท้ตราปลาทรายขาว รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นน้ำปลาผลิตจากปลาสร้อย 67% เกลือ 27% อื่น ๆ 6% จดทะเบียน อย. ลบ.ฉผนป 1/2542 ปริมาณสุทธิ์ 750 ลูกบาศก์เซนติเมตร(OTOP) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านสระเตยใหญ่ 133 หมู่ 4 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดต่อ : นางสวงค์ สุรธนาสุรีย์ โทร : 09 5201506
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...