ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สื่อ
สินค้าโอทอปตำบลเชียงงา

ผลิตภัณฑ์ (Product) ปลาส้มตะเพียน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
นำปลาตะเพียนมาขอดเกล็ด และไส้ออก บั้งลำตัว ล้างน้ำทำความสะอาด คลุกเคล้าเครื่องปรุงเพื่อให้มีรสชาติเค็ม - เปรี้ยว (T)

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 

วัตถุดิบที่ใช้
ปลาตะเพียน ข้าวสุก เกลือ และกระเทียม

สถานที่จำหน่าย 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเชียงงา
37/3 หมู่ 5 บ้านโพนทอง ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 
ติดต่อ : คุณจำรูญศรี หาญณรงค์
โทร : 036 471092, 08 1780 9580
โทรสาร : 036 471734

รายการสื่อ 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ปลาส้มตะเพียน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ นำปลาตะเพียนมาขอดเกล็ด และไส้ออก บั้งลำตัว ล้างน้ำทำความสะอาด คลุกเคล้าเครื่องปรุงเพื่อให้มีรสชาติเค็ม - เปรี้ยว (T) ขนาด (Size : cm) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 วัตถุดิบที่ใช้ ปลาตะเพียน ข้าวสุก เกลือ และกระเทียม สถานที่จำหน่าย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเชียงงา 37/3 หมู่ 5 บ้านโพนทอง ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : คุณจำรูญศรี หาญณรงค์ โทร : 036 471092, 08 1780 9580 โทรสาร : 036 471734
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...