ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สื่อ
วัดพานิชธรรมิการาม(วัดหนองเต่า)

ประวัติ[แก้]

วัดพานิชธรรมิการาม ตั้งอยู่หลังตลาดหนองเต่า ห่างจากตัวเมืองบ้านหมี่ 11 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมถนนสายเลียบคลองชลประทาน ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟหนองเต่า ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีเดิมชื่อ วัดเจริญธรรมพานิช สร้างเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2483 วัดเจริญธรรมพานิช ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดพานิชธรรมิการาม เพื่อให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย พ.ศ. 2500 พระครูธรรมาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดพานิชธรรมิการามได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ 2 ชั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นล่างก่อสร้างเป็นรูปเต่าโดยพระอุโบสถวางอยู่บนหลังเต่า

ปี พ.ศ. 2513 เดือนพฤศจิกายน พลเอกหลวงกัมปนาท แสนยากร องคมนตรีและประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้เป็นประธานนำผ้ากฐินมาทอด และได้ทำพิธีผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2514 (ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 4) จนถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2514 (ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 4) รวม 7 วัน 7 คืน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ทั้ง 4 พระองค์ ได้เสด็จมาทรงร่วมพิธีผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตของวัด อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแก่พสกนิกรชาวบ้านตลาดหนองเต่า และได้ร่วมทำกุศลกับพระครูธรรมาภิมณฑ์

ประวัติพระอุโบสถ[แก้]

มีเหตุผลการออกแบบก่อสร้างว่าท่านระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยชาติเป็นเต่าตนุใหญ่อยู่กลางทะเลลึก หลวงปู่เลี้ยง สร้างพระอุโบสถหลังนี้นาน 16 ปีคือ (พ.ศ. 2501-2517) อุโบสถหลังนี้เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านตลาดหนองเต่าสมชื่อเรียกขานภายในโบสถ์มีความสวยงามด้านบนเพดานเป็นดวงดาวสีทอง แท่นพระประธานเป็นรูปชุกชีมีบัวคว่ำบัวหงายเท้าสิงห์กรุประดับด้วยกระจกสียกกลีบลวดลายสลับซับซ้อน ฐานกว้าง 8 ศอก สูง 8 ศอกสร้างอย่างวิจิตรพิสดารน่าชมยิ่งนักถ้าเรานั่งรถไฟสายเหนือจะผ่านสถานีหนองเต่า เมื่อเข้าเขตตำบลหนองเต่าจะสามารถมองเห็นอุโบสถหลังนี้ตั้งตระหง่านเป็นสง่า หลังคาแพรวพราวระยิบระยับด้วยกระเบื้องเคลือบสีทองสวยงามมาก มองเห็นอย่างชัดเจน และพระอุโบสถแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนหลังเต่าซึ่งเป็นเอกลัษณ์และชื่อตามหมู่บ้านและตำบลหนองเต่า ซึ่งมีความสวยงามยิ่งนัก

 

รายการสื่อ 

ประวัติ วัดพานิชธรรมิการาม ตั้งอยู่หลังตลาดหนองเต่า ห่างจากตัวเมืองบ้านหมี่ 11 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมถนนสายเลียบคลองชลประทาน ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟหนองเต่า ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีเดิมชื่อ วัดเจริญธรรมพานิช สร้างเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2483 วัดเจริญธรรมพานิช ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดพานิชธรรมิการาม เพื่อให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย พ.ศ. 2500 พระครูธรรมาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดพานิชธรรมิการามได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ 2 ชั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นล่างก่อสร้างเป็นรูปเต่าโดยพระอุโบสถวางอยู่บนหลังเต่า ปี พ.ศ. 2513 เดือนพฤศจิกายน พลเอกหลวงกัมปนาท แสนยากร องคมนตรีและประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้เป็นประธานนำผ้ากฐินมาทอด และได้ทำพิธีผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2514 (ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 4) จนถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2514 (ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 4) รวม 7 วัน 7 คืน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ทั้ง 4 พระองค์ ได้เสด็จมาทรงร่วมพิธีผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตของวัด อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแก่พสกนิกรชาวบ้านตลาดหนองเต่า และได้ร่วมทำกุศลกับพระครูธรรมาภิมณฑ์ ประวัติพระอุโบสถ มีเหตุผลการออกแบบก่อสร้างว่าท่านระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยชาติเป็นเต่าตนุใหญ่อยู่กลางทะเลลึก หลวงปู่เลี้ยง สร้างพระอุโบสถหลังนี้นาน 16 ปีคือ (พ.ศ. 2501-2517) อุโบสถหลังนี้เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านตลาดหนองเต่าสมชื่อเรียกขานภายในโบสถ์มีความสวยงามด้านบนเพดานเป็นดวงดาวสีทอง แท่นพระประธานเป็นรูปชุกชีมีบัวคว่ำบัวหงายเท้าสิงห์ กรุประดับด้วยกระจกสียกกลีบลวดลายสลับซับซ้อน ฐานกว้าง 8 ศอก สูง 8 ศอกสร้างอย่างวิจิตรพิสดารน่าชมยิ่งนักถ้าเรานั่งรถไฟสายเหนือจะผ่านสถานีหนองเต่า เมื่อเข้าเขตตำบลหนองเต่าจะสามารถมองเห็นอุโบสถหลังนี้ตั้งตระหง่านเป็นสง่า หลังคาแพรวพราวระยิบระยับด้วยกระเบื้องเคลือบสีทองสวยงามมาก มองเห็นอย่างชัดเจน และพระอุโบสถแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนหลังเต่าซึ่งเป็นเอกลัษณ์และชื่อตามหมู่บ้านและตำบลหนองเต่า ซึ่งมีความสวยงามยิ่งนัก
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...