ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
นิทรรศการวันพืชมงคล (13 พฤษภาคม 2558)

 วันพืชมงคล 2558 พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม พระราชพิธีพืชมงคล มีอะไรบ้าง ประวัติวันพืชมงคลมีความเป็นมาอย่างไร พิธีแรกนาขวัญ คืออะไรเรามีข้อมูลมาฝาก 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปดุ๊กดิ๊ก ภาพต้นไม้ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปดุ๊กดิ๊ก ภาพต้นไม้ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปดุ๊กดิ๊ก ภาพต้นไม้ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปดุ๊กดิ๊ก ภาพต้นไม้ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปดุ๊กดิ๊ก ภาพต้นไม้

          หากเอ่ยชื่อ วันพืชมงคล ภาษาอังกฤษ Royal Ploughing Ceremony แล้วเชื่อว่าหลายคนคงยิ้มแก้มปริเลยทีเดียว เพราะจะได้หยุดเรียน หยุดงาน พักผ่อนอยู่ที่บ้าน เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่จะมีสักกี่คนรู้รายละเอียด รู้ความหมาย หรือรู้ความเป็นมาเป็นไปของ "วันพืชมงคล"อย่างแท้จริง เอาเป็นว่าเราไปเจาะลึกประวัติและความเป็นมาของ "วันพืชมงคล" กันดีกว่า... 

          วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทำที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

          พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี 

          พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปดุ๊กดิ๊กภาพวัวผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปดุ๊กดิ๊กภาพวัวผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปดุ๊กดิ๊กภาพวัวผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปดุ๊กดิ๊กภาพวัวผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปดุ๊กดิ๊กภาพวัวเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
นิทรรศการวันพืชมงคล
เนื่องจากวันพืชมงคล ถือเป็นวันของเกษตรกร ชาวนา ดังนั้นจึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของชาวไทย เพราะประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ ประกอบอาชีพทางการเกษตร และประเทศไทยยังถือชาวนาเป็นสันหลังของชาติ ซึ่งมีความสำคัญมา ดังนั้นวันพืชมงคลจึงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย

นิทรรศการวันพืชมงคล
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...