ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วัดดอนสว่าง

ที่ตั้ง บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกดาญจนบุรี 71260

ผู้ครอบครอง พระครูกาญจนสารคูณ

ประเภทแหล่งการเรียนรู้   แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

เนื้อหาสาระสำคัญในแหล่งการเรียนรู้

           วัดดอนสว่าง เป็นวัดที่มีอุโบสถ์ที่สวยงามสร้างเป็นศิลปะ แบบสถาปัตยกรรมเปิด (Open Architecture) มีองค์ประกอบที่สวยงาม มั่นคงแข็งแรง และเป็นสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้จึงจัดสภาพต่างๆ ให้สวยงามและเอื้ออำนวยต่อการใช้ประกอบพิธีทางด้านศาสนา

ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งการเรียนรู้แห่งนี้

1.เรียนรู้เรื่องศิลปะสิ่งก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

2.เรียนรู้เรื่องการประกอบศาสนกิจทางด้านศาสนา

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...