ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง

   
           ห้องสมุดอำเภอโคกสำโรง สร้างขึ้นเมื่อวันที 1 ตุลาคม พ.ศ.2536 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บริเวณวัดหนองพิมาร ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดหนองพิมาน ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15120  เบอร์โทรศัพท์  036 - 441535
          เป็นอาคารเอกเทศชั้นเดียวตามแบบของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  อยู่ติดถนนห่างจากที่ว่าการอำเภอ 500 เมตร

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...