ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ตะกร้าหนังสือสื่อรู้

ปัจจุบันห้องสมุดประชาชนเป็นสถานที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งไม่ใช่เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น การให้การศึกษาหาความรู้นอกห้องก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนที่ไม่ชอบเข้าห้องสมุดหันมาสนใจการอ่านมากขึ้น เช่น การจัดบริการการให้อ่านถึงที่ สำหรับบุคคลที่นั่งพักผ่อนบริเวณโต๊ะหินอ่อนหรือไม่มีเวลาที่จะเข้าห้องสมุดก็สามารถอ่านหนังสือจากโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ได้ นั่นคือ การนำตะกร้าใส่หนังสือไปวางไว้ตามโต๊ะหินอ่อน เช่น  หนังสือตำราวิชาการ สารคดี วรรณกรรม วารสาร ฯลฯ เพื่อให้บริการกับนักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรของโรงเรียนวัดหนองพิมาน  ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
แจกรางวัลแก่ผู้ชนะ 3
แจกรางวัลแก่ผู้ชนะ 2
แจกรางวัลแก่ผู้ชนะ1
จัดกลุ่มตามฐาน
บรรณารักษ์อธิบายวิธีเล่น
เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
แจกรางวัลแก่ผู้ชนะ 3
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...