ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ict

ทางห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับ ict จีงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น  ภายในห้องสมุดมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคือ นักเรียนวัดหนองพิมานระดับชั้นป.5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
ให้นักเรียนลองปฏิบัติทีละคน
ให้นักเรียนลองปฏิบัติเอง
สอนการใช้คอมพื้นฐาน
สอนการใช้คอมพื้นฐาน
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...