ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วันเด็ก

  เนื่องด้วยห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง มีความประสงค์ขออนุญาตจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ดังรายละเอียดงานที่ขออนุญาตจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนที่แนบมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้

                   โดยทางห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อร่วมชมนิทรรศการมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และความสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมดังนี้

                  ๑. เล่นเกมส์กินวิบาก   ประกอบด้วย

                       -เกมส์เป่าโป่ง                        -เกมส์กรอกน้ำใส่ขวด          

                       -เกมส์ร้อยเข็ม                       - การร่วมรับประทานอาหาร

                       -เกมส์คาบเหรียญ                   - เกมส์ตักไข่พาโชค

                       -เกมส์กินขนมไผ่                     - แจกอาหารฟรี

                   ๒. กิจกรรมวาดรูประบายสี

                   ๓. สมัครสมาชิกห้องสมุด

                   ๔. แนะนำหนังสือใหม่และหนังสือน่าอ่าน  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
แจกรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกมส์วิบาก
สถานที่หน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง
รางวัล
แจกรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...