ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
เคลื่อนที่วังขอนขว้าง

เนื่องด้วยห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง มีความประสงค์ขออนุญาตจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในวันที่ ๗  มีนาตม  พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ดังรายละเอียดงานที่ขออนุญาตจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนที่แนบมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้

                 โดยทางห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อร่วมชมนิทรรศการมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และความสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมดังนี้

                 ๑.กิจกรรมการเขียนและวาดรูประบายสี

                 ๒. แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4
3
2
1
1
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...