ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน....
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง ได้นำหนังสือ ไปให้บริการแก่ประชาชน เยาวชน ในเขตตำบลโคกสำโรง โดยได้นำความรู้ที่หาไม่ได้.... ไปสร้างความสุขแก่สังคม..... ตามแหล่งชุมชน เช่น ในวันนี้ทางห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง ได้มาที่ท่ารถตู้..อำเภอโคกสำโรงมี 3 ที่ 
รูปที่1.ท่ารถไปลพบุรี
รูปที่2.ท่ารถสินชัย
รูปที่3. ท่ารถไปอนุเสารีย์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ท่ารถสินชัย
ท่ารถอนุเสาวรีย์
ื่ท่ารถลพบุรี
ท่ารถสินชัย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...