ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ นำทีมด้วย กศน.อำเภอโคกสำโรง และห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพมาให้ความรู้แก่ประชาชน  และเยาวชน มีการแจกของรางวัลแก่ผู้ชนะ   มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทางห้องสมุดประชาชน จำนวนมาก   วันนี้ห้องสมุดได้นำความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  การระบายสีอาเซียน ตอบคำถามอาเซียน  และมีรางวัลมาแจก แก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หัวหน้าส่วน ดูงานโดยรอบซุ้ม
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้
หัวหน้าส่วนอบต.หลุมข้าวกล่าวเปิดงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง
คุณครู ตำบลหลุมข้าวได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับทางห้องสมุด
เยาวชนให้ความสนใจหนังสือห้องสมุด
บรรณารักษ์แจกกระดาษระบายสีอาเซียน
เยาวชน ที่วาดรูประบายสีอาเซียน เรียบร้อยเป็นคนแรก
เยาวชนที่ตอบปัญหาอาเซียนถูก และได้รับรางวัล
เยาวชนให้ความสนใจ
รูปถ่าย ครู กศน.ตำบลหลุมข้าว กับ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง
หัวหน้าส่วน ดูงานโดยรอบซุ้ม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...