ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมอาเซียนศึกษา

วันนี้ทางห้องสมุดประชาชนได้จัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลโคกสำโรง มีผู้สนใจในการร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน

นักศึกษาให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษาเป็นอย่างดี

เช่น กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านเกี่ยวกับอาเซียน

       กิจกรรมและเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับอาเซียน

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ให้นักศึกษา ลองตอบปัญหาจากที่ครูถาม-ตอบ
ให้นักศึกษาออกมาใช้ความคิด แนวคิดเกี่ยวกับอาเซียน
แนะนำกิจกรรม
ให้นักศึกษา ลองตอบปัญหาจากที่ครูถาม-ตอบ
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...