ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมถวายความอาลัยในหลวง ร.9
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
มีประชาชนมาร่วมลงนามถวายอาลัยในหลวงร.9 เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กับห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง*****
------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวันนี้ กับห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง
ทางห้องสมุดโคกสำโรง ของเรา ******
-ได้จัดนิทรรศการของ ในหลวง ร.9
-การลงนามถวายอาลัยในหลวง ร.9
- แจกริบบิ้นสีดำเพื่อไว้อาลัยในหลวง ร.9 ฟรี
- สอนทำริบบิ้น ฟรี 
******************************************************************
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประชาชนที่ร่วมลงนามถวายความอาลัย
สอนทำริบบิ้นผ้า
เยาวชนให้ความสนใจในการทำริบบิ้นผ้า
สอนทำริบบิ้นผ้าฟรี
แจกริบบิ้นฟรี เพื่อถวายความอาลัยในหลวงร.9
ผู้ลงนามถวายความอาลัยในหลวงร.9
หนังสือที่น่าอ่านของในหลวงร.9
จัดนิทรรศการถวายความอาลัยในหลวง ร.9
จัดนิทรรศการในหลวงร.9
จัดรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงร.9เพื่อถวายความอาลัย
ประชาชนที่ร่วมลงนามถวายความอาลัย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...