ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
โครงการเคลื่อนที่อำเภอยิ้ม(ตำบลโคกสำโรง)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เขตตำบลโคกสำโรง
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559
**********************************************************
นำทีมด้วย
ท่านผอ.ไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอโคกสำโรง
******************************************************
และครูตำบล โคกสำโรง นางสุกัญญา ขวัญสมคิด
พร้อมด้วยคณะครูกศน.อำเภอโคกสำโรง และบรรณารักษ์อำเภอโคกสำโรง (ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง)
****************************************************
กิจกรรมในวันนี้
๑. สอนทำอาหาร-ขนม (สอนฟรี แจกกินฟรี)
๒. สอนทำริบบิ้นไว้ทุกข์(สอนฟรี แจกฟรี)
เพื่อถวายอาลัยในหลวง ร.๙
๓.นำหนังสือไปให้บริการถึงที่ (รับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี)
๔.ร่วมรับบริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้ว เช่น หนังสือเรียน/ หนังสือวารสารต่างๆฯลฯ เพื่อนำไปให้แก่เยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์ทางการศึกษา(ทางกศน.อำเภอจะรวบรวมไปไว้ที่ สำนักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลพบุรี ต่อไป)
*************************************************************

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
นายก อบต.โคกสำโรง กล่าวเปิดงาน
ประชาชนโดยรอบงาน
สอนทำริบบิ้นฟรี
กศน.ได้นำอาชีพการทำขนมมาแจกบริการ
แจกริบบิ้นฟรี
แจกริบบิ้นเพื่อถวายความอาลัยในหลวงร.9
อบต.โคกสำโรง
เรามีหนังสือที่น่าอ่านมากมาย
ผอ.กศน.อำเภอโคกสำโรง เข้าร่วมกิจกรรม
ถ่ายรูปพร้อมด้วยนายกอบต.โคกสำโรง
ห้องสมุดประชาชนได้นำหนังสือน่าอ่าน/ พร้อมสมัครสามาชิกฟรี
แจกริบบิ้นเพื่อถวายความอาลัยในหลวงร.9
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...