ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมหยุดพักรักการอ่าน

กิจกรรม "หยุดพักรักการอ่าน"

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการอ่าน
*******************************************************
ของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
******************************************
จุดที่นำหนังสือไปให้บริการ(และสมัครสมาชิกห้องสมุด)
=========================================
1.ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง
2.ท่ารถสินชัย (บ้านหมี่-กรุงเทพฯ)
3.ท่ารถอนุสาวรีย์(โคกสำโรง-กรุงเทพฯ)
4.ท่ารถกรุงเทพฯอนุสาวรีย์ชัยฯ
*หมายเหตุ* ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงมีการสับเปลี่ยนหนังสือใหม่ ทุกเดือน******
----------------------------------------------------------

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4.ท่ารถกรุงเทพฯอนุสาวรีย์ชัยฯ
สถานที่ท่ารถโคกสำโรง- กรุงเทพ
3.ท่ารถอนุสาวรีย์(โคกสำโรง-กรุงเทพฯ)
สถานที่ท่ารถสินชัย
2.ท่ารถสินชัย (บ้านหมี่-กรุงเทพฯ)
1.ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง
4.ท่ารถกรุงเทพฯอนุสาวรีย์ชัยฯ
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...