ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมทำริบบิ้นถวายความอาลัยในหลวงร.9/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ครงการห้องสมุดมีชีวิต ถวายความอาลัยในหลวง ร.9
**************************************************************
23 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.57 น.
**********************************************
กิจกรรม 1. การทำริบบิ้นถวายความอาลัย
2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
วันนี้ เรามีน้องๆจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา6
จังหวัด ลพบุรี หน่วยบริการอำเภอโคกสำโรง ได้มาใช้บริการในห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง
***************************************************************
ทำให้สีสัน ...ของห้องสมุดประชาชน มี ชีวิต ขึ้น เยอะ
ขอบคุณ พี่ๆ และ ทีมงาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงใ้หกับน้องๆ เป็นอย่างดี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
น้องๆเยาวชน ให้ความสนใจอย่างมาก
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายในห้องสมุด
บรรณารักษ์ห้องสมุดสอนทำริบบิ้นถวายความอาลัย
ศุนย์การศึกษาพิเศษ รูปที่2
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6รูปที่ 1
สอนทำริบบิ้นถวายความอาลัยในหลวงร.9
น้องๆเยาวชน ให้ความสนใจอย่างมาก
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...