ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ต้นไม้แห่งความดี

โครงการส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรม : ต้นไม้แห่งความดี
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง
******************************************
วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 13.00-14.30 น.
กิจกรรม: ต้นไม้แห่งความดี
-ให้นักเรียนเขียนความดีของตัวเอง..
-วาดรูปตัวเอง พร้อมความดีที่ทำในแต่ละวันมีอะไรบ้าง
-ออกมาเสนอผลงานของตัวเอง..
-แจกรางวัลผู้ร่วมโครงการ 40 คน
เพื่อถวายความอาลัยแก่ในหลวงรัชการที่ ๙
********************************************************

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
นักเรียนที่ได้รับรางวัล
ช่วยกันดิด ต้นไม้แห่งความดี
บรรณารักษ์บอกรายละเอียดของกิจกรรม
ผู้เข้ารวมโครงการ
การนำเสนอผลงานคัวเอง
นักเรียนและเยาวชนให้ความสนใจอย่างดี
นักเรียนวัดหนองพิมานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นักเรียนที่ได้รับรางวัล
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...