ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรม นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น (8 ธันวาคม 2559)

วันที่ 8 ธันวาคม 2559
โครงการส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรม: นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น
***********************************
หมุนเวียนหนังสือ
1.สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง
2.ท่ารถตู้ โคกสำโรง-กรุงเทพฯ-อนุสาวรีย์ชัยฯ
3.ท่ารถตู้ บ้านหมี่-กรุงเทพฯ
4.ท่ารถตู้ กรุงเทพ-อนุสาวรีย์ชัยฯ
5.ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ท่ารถตู้ 3
บขส.อำเภอโคกสำโรง
ท่ารถตู้2
ท่ารถตู้1
ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง
ท่ารถตู้ บ้านหมี่ กรุงเทพฯ
ท่ารถตู้โคกสำโรง กรุงเทพฯ
สถานีขนส่งอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
สถานีขนส่งอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...