ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรม "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรม "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น
ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำเภอโคกสำโรง
**********************************************************
"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น
ณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำเภอโคกสำโรง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
คนมาใช้บริการคนแรก
บริเวณโดยรอบ
ถ่ายรูปประกอบฉาก 2
ถ่ายรูปประกอบฉาก 1
จุดมุมส่งเสริมการอ่าน
คนมาใช้บริการคนแรก
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...