ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ต.โคกสำโรง

ครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ต.โคกสำโรง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30-12.00 น.
-------------------------------------
เปิดงานโดย ท่านผอ.ไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร
(ผอ.กศน.อ.โคกสำโรง)
ร่วมในโครงการนี้ด้วย
***********************************************************
นำทีมด้วย ครูสุกัญญา ขวัญสมคิด (ครูตำบลโคกสำโรง)
ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โดยมีคุณหมอ มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย ที่ควรรู้
และตรวจวัดร่างกาย ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
--------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมในวันนี้
1.เรียนรู้ และฝึกสอนอาชีพ เกี่ยวกับการทำอาหารเพื่อสุขภาพ
2. ให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพ โดยทางคุณหมอ โดยตรง
3. ทางด้านห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง
ได้นำหนังสือเพื่อสุขภาพมาให้บริการอีกทั้งยังสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนในเขตตำบลโคกสำโรง เพิ่มขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญในด้านการอ่านอีกทางหนึ่งด้วย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้ เรื่องสุขภาพอนามัย
ผอ.กศน.อ.โคกสำโรง เปิดโครงการในวันนี้
บรรณารักษ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือด้านสุขภาพ
ป้ายโครงการ
คุณครูและคุณหมอ ร่วมกันให้ความรูู้ด้านอนามัย สุขภาพ ต่างๆ
นำหนังสือมาบริการ ฟรี ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
ความรู้ เรื่องสุขภาพอนามัย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...