ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมงานประดิษฐดอกไม้วันวาเลนไทน์

โครงการส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมงานประดิษฐดอกไม้วันวาเลนไทน์
****************************************
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง
ได้จัดกิจกรรมงานประดิษฐดอกไม้วันวาเลนไทน์
--ทำดอกไม้วันวาเลนไทน์จากกระดาษสี
--ทำดอกไม้จากหลอดพลาสติกเหลือใช้
--มอบของขวัญแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
--แจกดอกไม้วันวาเลนไทน์ให้กับนักเรียนทุกคน
***************************************************

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บรรณารักษ์มอบรางวัลแก่ผู้ทำดอกไม้สวยในวันนี้
บรรณารักษ์ำด้สอนการทำประดิษฐดอกไม้
บริเวณภายรอบงาน
กลุ่มสีชมพู ทำอย่างอย่างขะมักขเม้น
สอนนักเรียนพับดอกกุหลาบ
นักเรียนวัดหนองพิมานให้ความสนใจอย่างมาก
ภาพ1 สอนงานประดิษฐ
งานดอกไม้ประดิษฐ
บรรณารักษ์มอบรางวัลแก่ผู้ทำดอกไม้สวยในวันนี้
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...