ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.สะแกราบ วัดหนองสำโรง

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ วัดหนองสำโรง ต.สะแกราบ
****************************************
วันพุทธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 08.00-12.00 น.
***********************************************
กล่าวเปิดงาน โดยท่านนายอำเภอโคกสำโรง
นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี** ประธานพิธีโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ส่วนทางด้าน กศน.อ.โคกสำโรง
นำทีมด้วย ท่านผอ.ไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ผอ.กศน.อ.โคกสำโรง
ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกศน.อ.โคกสำโรง ได้ให้ความรู้และชักชวนประชาชนในเขต ต.สะแกราบมาเรียนที่กศน.อ.โคกสำโรง ของเรา จะได้รับประโยชน์อย่างมากในการหาความรู้ ที่ทางกศน.อ.โคกสำโรงมอบให้กับทุกคน *****

***************************************************************
กิจกรรมในวันนี้
1.กศน.ได้สอนอาชีพ การทำขนม โดนัทจิ๋ว(อร่อยมาก)
2 แจกขนมโดนัทจิ๋ว ทานฟรี
3.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กศน.
4.ห้องสมุดประชาชนได้นำหนังสือน่าอ่านไปบริการประชาชน
5.รับสมัครสมาชิกห้องสมุด
6. แนะนำหนังสือน่าอ่านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บริเวณภายรอบงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.สะแกราบ วัดหนองสำโรง
ท่านนายอำเภอให้ความสนใจเกี่ยวกับหนังสืออย่างมาก
ครู กศน.อ.โคกสำโรง ได้นำขนมและอาชีพเสริมมาให้บริการ
ผอ.กศน.อ.โคกสำโรง ร่วมกล่าวเปิดงานด้วย
ในงานมีการเข่งฟุตบอล
ประชาชนที่เข้ามาบริการของห้องสมุดในวันนี้
ประชาชนให้ความสนใจด้านหนังสือห้องสมุด
บริเวณภายรอบงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.สะแกราบ วัดหนองสำโรง
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...