ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดอ.โคกสำโรง

ทุกคนจะได้รู้จักห้องสมุดประชาชนอ.โคกสำโรงเรามากขึ้น

*********************************************************
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
*************************************************
โครงการส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดอ.โคกสำโรง
1.บริการหนังสือฟรี สำหรับชาวตลาด
2.สมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี 
 3.ให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด ความสำคัญของห้องสมุด
4.แจกของสำหรับคนร่วมกิจกรรม 
-ปากกา 1 ด้าม
-สมุด 1 เล่ม

วันนี้สรุป เราได้การตอบรับอย่างดีจากสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 30 คน
******************************************************************
คุณจะอยู่ตรงไหน****ไม่มีเวลามาหาเรา****เราก็จะไปหาท่าน***
(แล้วคุณจะรักห้องสมุดกับการบริการของเรา)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
10
9
8
7
6
5
4
รุปภาพที่ 3
รูปภาพที่2
รูปภาพที่1
10
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...