ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนตลาดรักการอ่าน

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนตลาดรักการอ่าน

 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนตลาดรักการอ่าน
ประจำเดือนมีนาคม 2560
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ตลาดอ.โคกสำโรง
เวลา 7.30-12.00 น.
--------------------------------------------------------------------
บริการ-ยืม -คืน นอกสถานที่( ใส่รถซาเล้ง )
รับสมัครสามาชิกฟรี
แนะนำหนังสือน่าอ่านประจำสัปดาห์นี้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บริการหนังสือเคลื่อนที่่ 6
บริการหนังสือเคลื่อนที่่ 5
บริการหนังสือเคลื่อนที่่ 4
บริการหนังสือเคลื่อนที่่ 3
บริการหนังสือเคลื่อนที่่ 2
บริการหนังสือเคลื่อนที่่ 1
บริการหนังสือเคลื่อนที่่ 5
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...