ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนตลาดรักการอ่าน

 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนตลาดรักการอ่าน
ประจำเดือนมีนาคม 2560

บริการ-ยืม -คืน นอกสถานที่( ใส่รถซาเล้ง )
รับสมัครสามาชิกฟรี
แนะนำหนังสือน่าอ่านประจำสัปดาห์นี้
ต้องขอบอกว่าได้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม*****
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารห้องสมุกเคลื่อนที่ 6
การบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 5
การบริหารห้องสมุดเคลื่อนที่ 3
การบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 3
การบริหารห้องสมุดเคลื่อนที่ 2
การบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 1
การบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 5
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...