ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”

โครงการ“ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
*************************************************************
ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
************************************************************
วันที่ 2 เมษายน นับว่าเป็นวันสำคัญสำหรับหนูน้อยผู้รักการอ่านทั้งหลาย เพราะ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันหนังสือเด็ก (International Children's Book Day) และวันนี้ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงได้นำกิจกรรมดีๆมาฝากกัน 
1. บริการ ยืม-คืนหนังสือ นอกสถานที่
2. แข่งขันตอบปัญหา ชิงรางวัล
3. วาดรูป ระบายสี
4. สมัครสมาชิกห้้องสมุดฟรี ***

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประชาชนที่ให้ความสนใจ
วาดภาพระบายสี
ประชาชนโดยรอบงาน
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
บริการที่หลากหลาย
รูปรถเคลื่อนที่ของเรา
ประชาชนที่ให้ความสนใจ
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...