ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
บริการในแหล่งชุมชน

โครงการ“ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” 
ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
////////////////////////////////////////////////////////////////
นอกจากห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดแล้ว
ห้องสมุดของเรายังให้บริการกับส่วนราชการต่างๆด้วยเช่นกันค่ะ **********
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วันนี้เรามาให้บริการ คนรักการอ่าน 
ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง** ด้วยนะค่ะ
*******************************************************
ยืม-คืน นอกสถานที่ 
 รับสมัครสมาชิกฟรี
แนะนำหนังสือน่าอ่านประจำสัปดาห์ค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บริเวณที่ตั้งติดกับอำเภอโคกสำโรง
เยาวชนให้ความสนใจ
ประชาชนให้ความสนใจ
ถ่ายรูปประกอบคนเข้าใช้บริการ
ประชาชนเข้าบริการยืม คืน
รถเคลื่อนที่กับบรรณารักษ์
บริเวณที่ตั้งติดกับอำเภอโคกสำโรง
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...