ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ลูกไม้...ไกลต้น
 

ชื่อเรื่อง          ลูกไม้...ไกลต้น

ชื่อผู้แต่ง        โสภี พรรณราย

 

       รสา ลูกนอกสมรสของนายเฉลิม บดินทรวัชระ มหาเศรษฐีแห่งวงการค้าอัญมณีระดับประเทศ เธอไม่เคยได้รับการยอมรับจากบุคคลรายรอบ แม้กระทั่งจากพ่อแท้ ๆ ของเธอเอง ถ้าเปรียบเสมือนลูกไม้ เธอก็เป็นลูกไม้ที่เกิดท่ามกลางพายุถูกพัดกระหน่ำจนกระจัดพลัดพรายจนตกไกลต้นเสียเหลือเกิน ไกลเกินกว่าที่จะอาศัยร่มเงาของกิ่งใบช่วยดูแลได้ ลุกไม้จึงต้องฝ่าเปลวแดด ลมฝน ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อยืนหยัดอย่างทรนง รอเวลาที่จะหยั่งรากลึกอันแข็งแรงลงสู่พื้นพสุธา เพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาชู่ช่อแห่งศรัทธา ความเชื่อมั่น และความดีอย่างกล้าแกร่งและสง่างาม     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...