ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
รู้จักพม่า

ประเทศพม่า

 

เมืองหลวง                เนปีดอ (Naypyidaw)

ภาษา                        ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ

ประชากร                  เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระเหรี่ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน  3% มอญ 2% อินเดีย 2%

สกุลเงิน                    จ๊าด

สัตว์ประจำชาติ         เสือโคร่ง

อาหารประจำชาติ     หล่าเพ็ด(Lahpet)

ดอกไม้ประจำชาติ    ดอกประดู่

นับถือศาสนา            นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8%

ระบบการปกครอง     เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ

       อาชีพหลักของประชาชนในประเทศ จะเป็นการเกษตรกร เช่น การปลูกข้าวเจ้า อ้อย และพืชเมืองร้อน การทำเหมืองแร่ การทำป่าไม้ อุตสาหกรรม พม่าเป็นประเทศกำลังพัฒนา และมีรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลในเกณฑ์ต่ำ

 

อ้างอิงจาก : https://www.sanook.com/money/69225/

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...