ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
รู้จักอินโดนีเซีย

 

ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

เมืองหลวง                จาการ์ตา
 
ภาษา                        ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ
 
ประชากร                  ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา
 
สกุลเงิน                     รูเปียห์
 
สัตว์ประจำชาติ          มังกรโคโมโด
 
อาหารประจำชาติ      กาโด กาโด
 
ดอกไม้ประจำชาติ     ดอกกล้วยไม้ราตรี
 
นับถือศาสนา             อิสลาม 87%, คริสต์ 10%
 
ระบบการปกครอง     ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
 
       ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยภาคการผลิต ที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ภาคบริการ ภาคหัตถอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และเหมืองแร่ นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรรธรรมชาติที่มีค่าทางเศรษฐกิจสมบูรณ์ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ดีบุก ทองแดง แร่เหล็ก เป็นต้น 
 
 
 
อ้างอิงจาก : https://www.sanook.com/money/69225/
 
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...