ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
รู้จักมาเลเซีย

 

ประเทศมาเลเซีย

เมืองหลวง                  กรุงกัวลาลัมเปอร์

ภาษา                         ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
 
ประชากร                   ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
 
สกุลเงิน                      ริงกิต
 
สัตว์ประจำชาติ          เสือโคร่งมลายู
 
อาหารประจำชาติ      นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak)
 
ดอกไม้ประจำชาติ     ดอกพู่ระหง
 
นับถือศาสนา             อิสลาม 60%, พุธ 19%, คริสต์ 11%
 
ระบบการปกครอง     ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
 
       มาเลเซีย เป็นอีกประเทศที่พึ่งพาเหมืองแร่ และการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ซุง และดีบุก และมีรายได้หลักมาจากการผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ำมัน มีการพัฒนามากขึ้น ทำให้ภายในประเทศมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
       
 
 
 
อ้างอิงจาก : https://www.sanook.com/money/69225/
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...