ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
รู้จักกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา

 

เมืองหลวง                 กรุงพนมเปญ

ภาษา                         ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน
 
ประชากร                   ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อื่นๆ 2%
 
สกุลเงิน                     เรียล
 
สัตว์ประจำชาติ          กูปรี
 
อาหารประจำชาติ      อาม็อก(Amok)
 
ดอกไม้ประจำชาติ     ดอกลำดวน
 
นับถือศาสนา             พุทธ(เถรวาท) เป็นหลัก
 
ระบบการปกครอง     ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
 
       
       กัมพูชา เป็นประเทศที่เกิดสงครามภายในมายาวนาน และมีการยุติลงในปี 2534 จึงค่อยๆ มีการพัฒนาประเทศ โดยกัมพูชากำหนดนโยบายมุ่งการพัฒนาทางการเกษตร การท่องเที่ยว และมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ
 
 
 
 
 
 
อ้างอิงจาก : https://www.sanook.com/money/69225/
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...