ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
รู้จักฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์

 

เมืองหลวง                  กรุงมะนิลา
 
ภาษา                          มีภาษาประจำชาติคือ ภาษาตากาล็อก 
 
ประชากร                    ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
 
สกุลเงิน                      เปโซ
 
สัตว์ประจำชาติ           คาราบาว(ควาย)
 
อาหารประจำชาติ       อโดโบ้ (Adobo)
 
ดอกไม้ประจำชาติ      ดอกพุดแก้ว
 
นับถือศาสนา              คริสต์โรมันคาทอลิก 83% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์, อิสลาม 5%
 
ระบบการปกครอง       ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
       
       ปัญหาความยากจน เป็นปัญหาที่มีมายาวนาน และมีการกระจายรายได้โดยไม่เท่าเทียมกัน และยังประสบปัญหาราคาน้ำมันแพง ฟิลิปินส์ มีสินค้านำเข้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน เหล็ก ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
 
 
 
 
 
อ้างอิงจาก : https://www.sanook.com/money/69225/

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...