ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
รู้จักเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม

 

เมืองหลวง                     กรุงฮานอย

ภาษา                            ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ
 
ประชากร                      ประกอบด้วยชาวเวียด 80%, เขมร 10%
 
สกุลเงิน                        ด่ง
 
สัตว์ประจำชาติ            กระบือ
 
อาหารประจำชาติ        เปาะเปี๊ยะเวียดนาม (Vietnamese Spring Rolls)
 
ดอกไม้ประจำชาติ       ดอกบัว
 
นับถือศาสนา               พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15%
 
ระบบการปกครอง       ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว
       
 
       สินค้าส่งออกที่สำคัญของเวียดนาม จะเป็นประเภทสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป และยังเป็นประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะว่า มีประชากรจำนวนมาก และค่าจ้างแรงงานต่ำ อีกทั้งชาวเวียดนาม ยังมีอุปนิสัยขยันอีกด้วย
 
 
อ้างอิงจาก : https://www.sanook.com/money/69225/
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...