ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
รู้จักลาว

ประเทศลาว

 

เมืองหลวง                นครหลวงเวียงจันทร์

ภาษา                        ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ
 
ประชากร                  ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า
 
สกุลเงิน                    กีบ
 
สัตว์ประจำชาติ         ช้าง
 
อาหารประจำชาติ     สลัดหลวงพระบาง (Luang Prabang Salad)
 
ดอกไม้ประจำชาติ    ดอกจำปาลาว
 
นับถือศาสนา            75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16%
 
ระบบการปกครอง     สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน)
 
       
       ประเทศลาว มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเติบโตจากประเทศคู่ค้าสำคัญอย่าง ลาว จีน ไทย เวียดนาม ด้วยภาคผลิตการเกษตร ป่าไม้ 
 
 
 
 
อ้างอิงจาก : https://www.sanook.com/money/69225/
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...