ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
รู้จักบรูไน ดารุสซาลาม

ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

 

เมืองหลวง                 บันดาร์ เสรี เบกาวัน

ภาษา                        ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
 
ประชากร                  ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23%
 
สกุลเงิน                    ดอลาร์บรูไน
 
สัตว์ประจำชาติ         ไม่มี
 
อาหารประจำชาติ     อัมบูยัต (Ambuyat)
 
ดอกไม้ประจำชาติ    ดอกซิมปอร์
 
นับถือศาสนา            อิสลาม 67%, พุธ 13%, คริสต์ 10%
 
ระบบการปกครอง     ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
 
       
       บรูไน เป็นประเทศที่ตลาดเปิดแบบเสรี ภายใต้การดูแลของรัฐ รายได้หลักของประเทศ จะมาจากน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ และนับเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ อันดับที่ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีสินค้านำเข้าส่วนใหญ่จากสิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา โดยเป็นสินค้าประเภท เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และสินค้าเกษตร
 
 
 
 
อ้างอิงจาก : https://www.sanook.com/money/69225/
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...