ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
อาหารหมวดเครื่องหวาน จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน อาหารสมัยรัตนโกสินทร์

วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาด้านอาหารการกินสมัยรัตนโกสินทร์

จากบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒

หมวดเครื่องหวาน

   ข้าวเหนียวสังขยา   

สังขยาหน้าตั้งไข่                  ข้าวเหนียวใส่สีโศกแสดง

เป็นนัยไม่เคลือบแคลง             แจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือ

  ซ่าหริ่ม   

ซ่าหริ่มลิ้มหวานล้ำ                แทรกใส่น้ำกะทิเจือ

วิตกอกแห้งเครือ                      ได้เสพหริ่มพิมเสนโรย

  เกสรลำเจียก  

ลำเจียกชื่อขนม                    นึกโฉมฉมหอมชวยโชย

ไกลกลิ่นดิ้นแดโดย                   โหยไห้หาบุหงางาม

  มัศกอด  

มัศกอดกอดอย่างไร               น่าสงสัยใคร่ขอถาม

กอดเคล้นจะเห็นความ               ขนมนามนี้ยังแคลง

   ลุดตี่  

ลุดตี่นี้น่าชม                          แผ่แผ่นกลมเพียงแผ่นแผง

โอชาหน้าไก่แกง                       แคลงของแขกแปลกกลิ่นอาย

  ขนมผิง   

ขนมผิงผิงผ่าวร้อน                  เพียงไฟฟอนฟอกทรวงใน

ร้อนนักรักแรมไกล                     เมื่อไรเห็นจะเย็นทรวง

  รังไร หรือ เรไร  

รังไรโรงด้วยแป้ง                    เหมือนนกแกล้วทำรังรวง

โอ้อกนกทั้งปวง                         ยังยินดีด้วยมีรัง

จ่ามงกุฎ  

งามจริงจ่ามงกุฏ                    ใส่ชื่อดุจมงกุฏทอง

เรียมร่ำคำนึงปอง                       สะอิ้งน้องนั้นเคยยล

ช่อม่วง  

ช่อม่วงเหมาะมีรส                  หอมปรากฏกลโกสุม

คิดสีสไลคลุม                            หุ้มห่อม่วงดวงพุดตาน

จากหนังสือ : ประชุมกาพย์เห่เรือ กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร         

ภาพจาก Bloggang.com..http://specialfood.co.th..http://specialfood.co.th.. http://specialfood.co.th.. http://specialfood.co.th

(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

สนใจศึกษา..วิธีการปรุงอาหารในเมนูด้านบน เชิญอ่านเพิ่มเติมที่ เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
สังขยา...เครื่องหวาน จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน
วิธีทำข้าวเหนียวสังขยา ขอบคุณข้อมูลจาก คลิปจาก ข้าวเหนียวใบเตยหน้าสังขยา (ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา) | FoodTravel ผลิตโดย FoodTravel TV Channel เผยแพร่เมื่อ 20 เม.ย. 2013 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562...(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

ซ่าหริ่ม...เครื่องหวาน จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน
คลิปจาก ซ่าหริ่ม - สลิ่ม (ขนมไทย) ผลิตโดย FoodTravel TV Channel เผยแพร่เมื่อ 26 เม.ย. 2012 ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

เกสรลำเจียก...เครื่องหวาน จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน
คลิปจาก เกสรลำเจียก (ขนมไทยโบราณ) ผลิตโดย FoodTravel TV Channel เผยแพร่เมื่อ 8 ก.ย. 2011 ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

มัศกอด...เครื่องหวาน จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน
คลิปจาก มัศกอด | ขนมไทย ผลิตโดย FoodTravel TV Channel เผยแพร่เมื่อ 25 เม.ย. 2014 ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

ขนมผิง...เครื่องหวาน จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน
คลิปจาก ขนมผิง | Thai Mini Cookie ผลิตโดย FoodTravel TV Channel เผยแพร่เมื่อ 31 ก.ค. 2014 ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

รังไร...เครื่องหวาน จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน
คลิปจาก ขนมเรไร - รังไร (ขนมไทย) | FoodTravel ผลิตโดย FoodTravel TV Channel เผยแพร่เมื่อ 12 เม.ย. 2013 ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

จ่ามงกุฎ...เครื่องหวาน จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน
คลิปจาก ขนมจ่ามงกุฎ กลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดี 24 ธ.ค.57 (2/2) ครัวคุณต๋อย ผลิตโดย BornTvOfficial เผยแพร่เมื่อ 23 ธ.ค. 2014 ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

ช่อม่วง...เครื่องหวาน จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน
คลิปจาก ช่อม่วง (อาหารว่างไทยโบราณ) ผลิตโดย FoodTravel TV Channel เผยแพร่เมื่อ 23 ม.ค. 2013 ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

สังขยา...เครื่องหวาน จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...