ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
อาหารหมวดผลไม้ จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน อาหารสมัยรัตนโกสินทร์

วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาด้านอาหารการกินสมัยรัตนโกสินทร์จากบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือ

ชมเครื่องคาวหวาน ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒

หมวดผลไม้

1. ลูกชิด(ต้นตาว) 

ผลชิดแช่อิ่มอบ                   หอมตรลบล้ำเหลือหวาน

รสไหนไม่เปรียบปาน              หวานเหลือแล้วแก้วกลอยใจ

2. ลูกตาล   

ตาลเฉาะเหมาะใจจริง         รสเย็นยิ่งยิ่งเย็นใจ

คิดความยามพิสมัย                หมายเหมือนจริงยิ่งอยากเห็น

3. ลูกจาก   

ผลจากเจ้าลอยแก้ว             บอกความแล้วจากจำเป็น

จากช้ำน้ำตากระเด็น              เป็นทุกข์ท่าหน้านวลแตง

4. มะปราง  

หมากปรางนางปอกแล้ว      ใส่โถแก้วแพร้วพรายแสง

ยามชื่นรื่นโรยแรง                  ปรางอิ่มอาบซาบนาสา

5. ลิ้นจี่  

ลิ้นจี่มีครุ่นครุ่น                    เรียกส้มฉุนใช้นามกร

หวนถวิลลิ้นลมงอน                 ชะอ้อนถ้อยร้อยกระบวน

6. น้อยหน่า 

น้อยหน่านำเมล็ดออก          ปล้อนเปลือกปอกเป็นอัศจรรย์

มือใครไหนจักทัน                   เทียบเทียมที่ฝีมือนาง

7. ทับทิม 

ทับทิมพริ้มตาตรู                 ใส่จานดูดุจเม็ดพลอย

สุกแสงแดงจักย้อย                   อย่างแหวนก้อยแก้วตาชาย

8. เงาะ  

ผลเงาะไม่งามแงะ               มล่อนเมล็ดและเหลือปัญญา

หวนเห็นเช่นรจนา                   จ๋าเจ้าเงาะเพราะเห็นงาม

9. สละ 

สละสำแลงผล                      คิดลำต้นแน่นหนาหนาม

ท่าทิ่มปิ้มปืนกาม                   นามสละมละเมตตา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ลูกชิด
คลิปจาก กบนอกกะลา REPLAY : ลูกชิด ลูกเล็กในป่าลึก ช่วงที่ 1/4 (10 ก.พ. 49) ผลิตโดย TvburabhaOfficial.........ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

ลูกตาล
คลิปจาก ลูกตาลลอยแก้ว ทำกิน ทำขาย ง่ายมาก l อร่อยพุง #เฟิร์มความอร่อยจากเม้น อร่อยพุง เผยแพร่เมื่อ 24 ก.พ. 2017 ..........ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

ลูกจาก
คลิปจาก ต้นจาก ผลิตโดย ชิลPAIDI เผยแพร่เมื่อ 9 ก.พ. 2016 ..........ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

มะปราง
คลิปจาก ประโยชน์ของมะยงชิด ผลิตโดย Nakarin Pincharoensuk เผยแพร่เมื่อ 16 ก.ย. 2014 ... ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

ลิ้นจี่
คลิปจาก ลิ้นจี่กับประโยชน์ดีๆ และข้อควรระวังในการกิน ผลิตโดย นานาสาระ Good news... ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

น้อยหน่า
คลิปจาก น้อยหน่าสมุนไพรใกล้ตัว ผลิตโดย เด็กบ้านสวน เผยแพร่เมื่อ 3 ก.ค. 2016 .....ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

ทับทิม
คลิปจาก วิธีปอกทับทิมขั้นเทพ ผลิตโดย mai ggmz เผยแพร่เมื่อ 23 เม.ย. 2016 ....ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

เงาะ
คลิปเงาะลอยแก้ว ผลิตโดย MrFoodandTravel Published on May 28, 2017 ...ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

สละ
คลิปจาก สละลอยแก้ว หอมหวานสดชื่น ทำกินเองง่ายมาก /FoodTech ผลิตโดย FoodTech Published on Aug 31, 2017(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

ลูกชิด
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...