ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ครู กศน. ตำบลชากบก

 

นายรังสรรค์ สุทรัตน์

ครู กศน.ตำบลชากบกเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ภาพกิจกรรมวันครู ( 16 มกราคม 2557)
วันครู 2557 วันที่ 16 มกราคม วันครูแห่งชาติ เดือนมกราคมวนเวียนมาถึงอีกครั้ง บรรดานักเรียนทั้งหลายคงจำกันได้ดีว่า วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชากับลูกศิษย์เสมอมา

รณรางค์เลือกตั้ง สว. (25-29 มีนาคม 2557)
ด้วย กศน. อำเภอบ้านค่ายได้มอบหมายให้ คณะครูและนักศึกษาร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สว. ที่ถูกต้อง และเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 น. - 15.00 น

บ้านหนังสืออัฉริยะ (ปีงบประมาณ 2557)
"บ้านหนังสืออัจฉริยะ" ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เร่งตั้งขึ้นตามหมู่บ้านต่างๆ ให้ครบ 41,800 แห่ง ภายในปี 2556 นั้น แต่ละแห่งจะได้รับงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันจำนวน 2 ฉบับต่อวัน หนังสือนิตยสารรายสัปดาห์ เดือนละ 4 ฉบับ หนังสือนิตยสารรายปักษ์ เดือนละ 2 ฉบับ นอกจากนั้น เครือข่ายของ กศน.ในพื้นที่จะระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดหาหนังสืออื่นๆ มาให้เพิ่มเติมด้วย ถ้าเป็นตามนี้ "บ้านหนังสืออัจฉริยะ" จะเป็นเช่นดัง "ดอกเห็ด" ที่ผุดขึ้นถ้วนทั่วทุกชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือเล็กๆ แต่ใกล้ตัวประชาชน สำหรับพัฒนานิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้คนทุกเพศทุกวัย

งานกีฬาสีจตุรมิตรเกมส์ (16 ก.พ. 57)
ร่วมกิจกรรม จตุรมิตรเกมส์ ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557

อบรมลูกเสือวิสามัญขั้นพื้นฐาน (8-10 ก.พ.57)
เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2557 ครูบรรลุ ผลผาเลิศ ได้รับการอบรมลูกเสือวิสามัญขั้นพื้นฐาน ณ ค่ายลูกเสือกัญจณัช อำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง

กิจกรรมงานปีใหม่ กศน.จังหวัดระยอง
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ กศน. จังหวัดระยอง จึงได้จัดกิจกรรมส่งท้านปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ขึ้นที่ กศน.จังหวัดระยอง โดยมีกิจกกรมมากมายที่กศน.อำเภอทั้ง 7 แห่งมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งกิจกรรมบนเวที ที่ทุกตำบลต่างสรรหามาประชัน เพื่อชิงเงินรางวัล

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน กศน.จ.ลพบุรีและ กศน.จ.เลย
ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 ทางคณะ กศน.อำเภอบ้านค่าย ได้เดินทางจากจังหวัดระยอง ไปยังจังหวัดลพบุรี ในการนี้ได้เดินทางไปส่ง ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ที่จะไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีด้วย หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังจังหวัดเลย เพื่อเข้าร่วมประชุมวิสัยทัศน์ของ กศน.จังหวัดเลย และมีการเข้าเยี่ยมและศึกษาการทำงานของห้องสมุดอำเภอเมืองเลยที่มีการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ทางคณะได้รับความรู้จากการไปศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับปรุงและใช้ในงานห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่ายอย่างมาก

ภาพกิจกรรมวันครู ( 16 มกราคม 2557)
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...