ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ฝ่ายการเงิน

 

อาจารย์อรุณวตรี กระแสบุตร 

ตำแหน่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ

วุติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์

และ ปริญญาโท สาขาคุรุศาตร์มหาบัณฑิต

lozocatlozocat

 lozocatเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมงานปีใหม่ กศน.ตำบลบ้านค่าย
ปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ 2557 กศน.ตำบลบ้านค่าย ได้มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน พร้อมทั้งมีการจักกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะอีกด้วย

กิจกรรมงานปีใหม่ กศน.จังหวัดระยอง
ปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ 2557 หรือ ปีใหม่ภาษาอังกฤษ Happy New Year 2014 ใกล้มาถึงแล้ว วันขึ้นปีใหม่ หลาย ๆ คนคงชอบที่จะได้หยุดหลาย ๆ วัน ว่าแต่ที่หยุดและฉลองปีใหม่กันอยู่ทุกปี แล้วรู้หรือไม่ว่า ประวัติปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ มีความเป็นมาอย่างไร วันนี้เรามี ความหมายวันขึ้นปีใหม่ ประวัติวันขึ้นปีใหม่ มาฝาก ความหมายของวันปีใหม่... วันขึ้นปีใหม่ ตามความหมายในพจนานุกรมให้ความหมายคำว่า "ปี" หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู กศน. อำเภอบ้านค่าย ............ และภาพกิจกรรมนี้ เป็นภาพกล่าวรายงาน...พิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาค่ะ

กิจกรรมงานปีใหม่ กศน.ตำบลบ้านค่าย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...